Zapraszamy na cykl wycieczek po Włochach! 

 

włochy.jpg

Kolejny już rok zapraszamy na cieszące się popularnością spacery realizowane we współpracy z Dzielnicą Włochy.

www.facebook.com/events/186562162270264/

Cyklowi "Spacerem przez Włochy" towarzyszy konkurs fotograficzny. Tematem konkursu są odwiedzane podczas spacerów miejsca (obiekty, przestrzenie, zdarzenia). Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: maslaw.org@gmail.com z dopiskiem "konkurs foto" do dnia 10 października 2019 r. Na koniec konkursu wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy otrzymają interesujące nagrody książkowe. Przesyłając fotografie autor udziela organizatorom konkursu, tj. Stowarzyszenie Masław oraz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawa nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na ich publikację (z podaniem imienia i nazwiska) na profilu Stowarzyszenia Masław na Facebooku, na stronie wydarzenia na Facebooku oraz stronie www.maslaw.org.pl., a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci jego imienia i nazwiska. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 19/20. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich usunięcia.