Po Woli do woli” - cykl bezpłatnych wycieczek po zabytkach fortyfikacyjnych i dziedzictwie postindustrialnym Woli.

“Po Woli do woli” to cykl wycieczek, które mają na celu spopularyzować i przybliżyć mieszkańcom Woli i Warszawy część interesującego, choć mniej popularnego, aczkolwiek unikatowego dziedzictwa kulturowego zachodniej części Warszawy. Projekt zwraca uwagę na miejsca niekonwencjonalne Woli, mniej popularne, choć charakterystyczne dla tej dzielnicy, które wyróżniają Wolę na tle innych dzielnic Warszawy – zabytki fortyfikacyjne oraz architekturę postindustrialną, którą Wola z racji swojego niegdyś robotniczego charakteru, posiada w ilości dość znacznej.

 

 

Projekt ma także na celu uświadomić konieczność dbania o zabytki fortyfikacyjne, należące do unikatowego dziedzictwa Woli, a także niektóre obiekty postindustrialne, często pozbawione ochrony prawnej i bezpowrotnie niszczone. Projekt poprzez zagadnienie architektury postindustrialnej zwraca także uwagę na przemiany w przestrzeni miejskiej, które się nieustannie dokonują na Woli, przedstawiając ją jako dzielnicę bardzo dynamicznego rozwoju - „na naszych oczach” są wyburzane kolejne budynki.

 

Projekt skada się z dwóch części tematycznych. Pierwsza pt: „Zabytki fortyfikacyjne Woli 1831-1945” zakłada przybliżenie mieszkańcom Woli zabudowań fortecznych znajdujących się na terenie dzielnicy. Druga, pt. „Tu było, tu stało. Śladami dziedzictwa postindustrialnego” obejmuje architekturę o charakterze przemysłowym, konfrontując ze sobą zarówno obiekty dotychczas zachowane, jak również te, które przestały istnieć wskutek wyburzenia (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Pokazanie wyburzonego po 1989 r. dziedzictwa dzielnicy Wola jest o tyle istotne, że pozwala zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju dzielnicy, a jednocześnie przypomnieć o budynkach, które prezentowały interesującą wartość historyczną bądź architektoniczną. Wskazanie na wyburzenia nawiązuje także do projektu „Tu było, tu stało” dotyczącego wyburzonego dziedzictwa architektonicznego Warszawy, realizowanego w ramach festiwalu „Warszawa w budowie 2”. Wszystkie wyburzone budowle zostaną zaprezentowane uczestnikom wycieczki w formie wydruku.

Część wycieczek poświeconą zabytkom fortyfikacyjnym poprowadzi dr Paweł Brudek. Drugą część wycieczek będzie prowadzić Patrycja Jastrzębska. Oto nasi przewodnicy:

Patrycja Jastrzębska – koordynatorka projektu, odpowiedzialna także za prowadzenie części wycieczek, merytoryczne przygotowanie mapy i opracowanie dokumentacji fotograficznej. Historyczka sztuki, wiceprezeska Stowarzyszenia MASŁAW, mieszkanka Woli. Jest aktywną animatorką kultury działającą w obszarze sztuki współczesnej i dziedzictwa narodowego. Autorka projektu "Tu było, tu stało..." zrealizowanego w formie internetowej mapy, dotyczącego wyburzanej architektury Warszawy po 1989 r. Posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wycieczek i warsztatów (Muzeum Narodowe w Warszawie, autorskie projekty,np."To jest sztuka!" w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Piastowie, czy "Miasto marzeń" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Pisze do branżowych pism, m.in. Exit, Obieg, Sztuka.pl, Artinfo. Tegoroczna stypendystka m.st. Warszawy w zakresie upowszechniania kultury.

Paweł Brudek – odpowiedzialny za prowadzenie części wycieczek, merytoryczne przygotowanie mapy i opracowanie dokumentacji fotograficznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, przewodnik po ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego, mieszkaniec Woli. Autor publikacji popularnonaukowych na temat I wojny światowej (m.in. "Afryka Wschodnia 1914 - 1918", wyd. Bellona, Warszawa 2008). Interesuje się również historią Warszawy na przełomie XIX i XX wieku oraz fortyfikacjami na Mazowszu. Jako członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław 10 X 2010 r. w ramach festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej "Warszawa w budowie 2" oprowadził wycieczkę po forcie Bema i reliktach Twierdzy Warszawa na Powązkach.

Innowacją w projekcie, a jednocześnie jego integralną częścią, jest stworzenie mapy google, z trasą wycieczek, na którą zostaną naniesione obiekty objęte spacerami wraz z ich fotografiami i opisem. Mapa ta będzie nawiązywać do mapy internetowej projektu „Tu było, tu stało...” (www.maslaw.org.pl/projekty). Mapa, oprócz charakteru popularyzatorskiego, będzie miała także cel edukacyjny, co istotne dostępny szerokiemu odbiorcy, na co pozwala medium, w którym zostanie stworzona (mapa google). Stworzenie takiej mapy ma także na celu udokumentowanie obecnego dziedzictwa Woli.

 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu m.st Warszawy, Dzielnicy Wola. Projekt został wybrany spośród oferty projektowej konkursu organizowanego przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy, Zadanie 1: Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli ze szczególnym uwzględnieniem projektów integrujących środowisko lokalne.